Kira har varit på sina 2 första utställningar 🙂

1a utställningen HP BIR och BIG 2a (fanns bara BIG 1 rosetter ) (Valp 4-12 månader)

2a utställningen Kira HP BIR BIG 1a (valp 4-12 månader

Grattis Malin, Anders & Kira