X-Foot’s Karismas Beauty To Boatorp aka Kira

Kira utförde tidigare i våras sitt BPH ( mental beskrivning ) med bravur 🙂

2023-03-26 Beskrivare BARCK BEATRICE

Äg// Malin Gustavzon.

 

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,1 2,5 0,4
Hälsning FP tid 2,3 3,0 0,7
Hälsning NP Int 2,4 1,0 -1,4
Hälsning NP tid 2,3 1,0 -1,3
Undergivenhet 1,1 1,0 -0,1
Lekintresse egen leksak 3,4 4,3 0,9
Lekintresse ny leksak 2,6 4,3 1,7
Dragkampsintresse 1,6 1,8 0,1
Engagemang för mat 2,6 3,3 0,7
Lekintresse föraren 1,0 1,0 0,0
Kontakt vid mat 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsnyfikenhet 2,5 4,0 1,5
Skrammelnyfikenhet 2,7 3,7 1,0
Skottaktivitet 2,4 2,3 -0,1
Undersökning av annat 2,0 1,3 -0,7
Oro FP 1,6 5,0 3,4
Oro NP 1,5 1,0 -0,5
Avståndstagande FP 1,3 1,0 -0,3
Avståndstagande NP 1,4 1,0 -0,4
Separationsoro promenad 1,4 1,0 -0,4
Överraskningsoro 1,3 1,0 -0,3
Skrammeloro 1,2 1,0 -0,2
Överraskningsflykt 2,4 2,0 -0,4
Skrammelflykt 1,7 1,3 -0,4
Skottosäkerhet 1,4 2,5 1,1
Underlagsosäkerhet 1,6 1,0 -0,6
Hotfullhet NP 2,1 1,0 -1,1
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,1 1,0 -0,1
Hotfullhet överraskning 1,4 1,0 -0,4
Imponerbeteende 1,2 1,0 -0,2